Last ned ønsket informasjon

- Åsen prospekt, Sørblokka: Last ned prospekt >

- Prisliste/salgstatus, Sørblokka (18.02.2019): Last ned prisliste >

- Se også oversikt over alle leiligheter: Se leilighetsvelger >

- Budskjema (kontakt gjerne megler for hjelp): Last ned budskjema >

 

Annet

- Utkast til Sameievedtekter: Fås av megler

- Stipulerte felleskostnader: Fås av megler

Slik går du frem

  1. Fyll ut vedlagte bindende budskjema (foreløpig kjøpsavtale). Kontakt gjerne megler for hjelp.

  2. Etter selgers aksept innkalles kjøper til kontraktsmøte hos megler for signering av fullstendig kontrakt med vedlegg. Innen 14 dager etter kontraktssignering plikter kjøper å framlegge gyldig finansieringsbevis fra bank.

  3. Forskudd på 50.000,- innbetales straks etter at selger har stilt garanti etter Bustadoppføringslova § 12.

  4. Resterende del av kjøpesummen, samt omkostninger, betales senest 1 virkedag før overtakelse av boenheten.

Meglere

Trond-Erling Jensen
Leder nybygg/prosjekt

M: +47 982 80 882
E: trond-erling.jensen@eiendomsmegler1.no

 

Monica Løvli
Prosjektkoordinator

M: 957 85 140
E: monica.lovli@eiendomsmegler1.no

 

EiendomsMegler 1
Rødbanken

Storgata 65, 9008 Tromsø